KING: gemeenten helpen om slim samen te werken

Nederland telt 408 gemeenten die steeds meer het gezicht van de totale overheid moeten worden. Zij staan namelijk dichterbij burgers en bedrijven en kunnen beleid afstemmen op de lokale situatie. ›

Maar dat brengt wel extra werk mee in tijden van forse bezuinigingen. Waar kunnen gemeenten nog efficiëntievoordeel halen?


 

Krachten informatievoorziening en ICT bundelen

Larissa Zegveld, directielid van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), ziet kansen in intergemeentelijke samenwerking. “Waarom hebben we eigenlijk 408 afzonderlijke ICT-afdelingen?”, vraagt ze zich af. “Autonomie van gemeenten in uitvoering van beleid is belangrijk. Grote steden en dorpen verschillen nu eenmaal in behoeften. Maar de ondersteunende processen zijn vrijwel overal hetzelfde.” ›

“Er is veel efficiency te realiseren”, vindt Larissa, “onder andere door slim samen te werken op het vlak van informatievoorziening en ICT. De bundeling van krachten zorgt bovendien voor snellere adoptie van nieuwe landelijke initiatieven. Het sterkt gemeenten in relaties met leveranciers. En het maakt de inzet van specialisten mogelijk. Tijdens de DigiNotar-crisis bijvoorbeeld, hadden beveiligingsspecialisten die te duur zijn voor individuele gemeenten, veel problemen kunnen voorkomen.”


 

MezzaLama bij aanvang betrokken

Vanuit deze visie zijn KING en de VNG het programma Slim Samenwerken gestart. MezzaLama was al bij aanvang betrokken en heeft in meerdere projecten bijgedragen aan het programma.

Arnoud Quanjer, e-adviseur bij MezzaLama, was lead architect voor het project Technologie & Architectuur. Hij vertelt:
“Initiatieven van gemeenten om samen te werken blijven meestal beperkt tot het consolideren en delen van technologie en platformen. Informatiesystemen leveren namelijk problemen op. Door het ontbreken van standaarden sluiten ze functioneel en technisch gewoon niet goed op elkaar aan. Om het standaardiseren van deze systemen te bevorderen heb ik de generieke informatiefuncties uit de GEMMA referentiearchitectuur vertaald naar een lijst met 130 concrete informatiesystemen.” ›

“De volgende stap is het vaststellen van de minimale functionaliteit van zo’n informatiesysteem en hoe die functionaliteit ontsloten moet worden voor de buitenwereld. Ik ben overtuigd dat we hiermee een belangrijke belemmering voor samenwerking wegnemen.”

Larissa vult aan: “Gezamenlijk staan gemeenten sterk en kunnen zij deze standaarden opleggen aan leveranciers. En dat zorgt weer voor efficiëntere samenwerking. Ik schat in dat zo’n 60 ondersteunende processen in shared service centra kunnen worden ondergebracht. Uiteindelijk gaan we toe naar één infrastructuur en één applicatielandschap.”


 

Onder de indruk van kennis en snelheid

Larissa vertelt tevreden: “KING werkt met verschillende bureaus, waaronder MezzaLama. MezzaLama onderscheidt zich door zijn brede kennis van de overheid, van centraal tot decentraal. En de diepe kennis van de technologie. Bovendien heb ik gemerkt dat MezzaLama onderneemt en meedenkt. ›

Ook als er niet meteen budget beschikbaar is of als het niet zeker is dat een project van de grond komt. Ten slotte viel mij op dat de medewerkers van MezzaLama heel snel kunnen werken en schakelen met contacten in hun netwerk.”