Referenties

Voorbeelden van projecten die wij uitvoeren c.q. hebben uitgevoerd en waarin onze relaties profiteren van het versterkend effect van onze brede expertise en ervaring:

  • Ketenregie op de invoering van een nieuw burgerzakensysteem in de gemeente Amsterdam.
  • Projectleiding op de ontwikkeling van een nieuw DigiD (ICTU).
  • Bij verschillende gemeenten een scan op de kwaliteit en de aansturing van de ICT-functie.
  • Bij verschillende gemeenten de invoering van zaakgericht werken.
  • Structureren en verder professionaliseren van het beheer op Polis+ van UWV UGD (Corduroy). ›