Voor de overheid, met bewezen succes

MezzaLama richt zich met zijn dienstverlening volledig op de Nederlandse overheid. Wij handelen vanuit de gedachte dat oplossingen voor informatiseringsvraagstukken binnen de overheid niet meer geïsoleerd maar juist vanuit strategie, bedrijfsvoering en architectuur en in samenhang met elkaar moeten worden uitgedacht en ingevoerd. ›

Bij MezzaLama gaan kennis van de overheid in het algemeen en van werkprocessen, architectuur, applicaties en ICT in het bijzonder, hand in hand.