Scenario Analyse voor gemeenten als basis voor realistische besluitvorming

Bent u binnen de decentrale overheid verantwoordelijk voor de aansturing van de gemeentelijke taken en de ondersteuning daarvan met ICT-oplossingen?  Dan ziet u zich gesteld voor een toenemend aantal complexe vraagstukken met een stevige impact op de inrichting van ICT zoals wij die nu kennen. ›

De huidige periode kenmerkt zich door vele complexe investeringsbeslissingen in uw ICT-landschap, investeringen in functionaliteit en technologie maar vooral ook investeringen in de inrichting en de organisatie. De complexiteit wordt veroorzaakt door toenemende afhankelijkheden, zowel functioneel in de keten als technisch in de verschillende oplossingen.


 

Complexiteit bij grote beslissingen

Complexiteit kan een bedreiging zijn voor het behalen van uw doelstellingen en vraagt om een stevig fundament onder zowel de grote beslissingen binnen uw beleid als de bestendiging, en mogelijk aanscherping, van uw bestaande beleid.

Veel voorkomende vraagstukken hierbij zijn:

  • Blijf ik investeren in mijn huidige oplossing of moet ik gaan vervangen, en wil ik dan bij één leverancier blijven of toegroeien naar een landschap van meerdere leveranciers?
  • Ga ik een oplossing kopen, zelf laten ontwikkelen of doe ik dit in samenwerking met een aantal collega-gemeenten?
  • Hoe bereik ik binnen ons samenwerkingsverband ook efficiencyvoordelen op het gebied van het applicatielandschap en hoe toekomstbestendig zijn eigenlijk mijn applicaties (en mijn leveranciers) ofwel welke investeringen moet ik nog doen in architectuur en standaarden? ›

Deze materie vraagt om overzicht en inzicht gebaseerd op een breed scala aan kennis en expertise, zowel op het gebied van inhoudelijke ontwikkelingen  binnen beleidsdomeinen – inclusief aanpalende overheden binnen de keten – als op het gebied van technologie, architectuur en managementaspecten van ICT.


 

Van overzicht naar inzicht

Geen enkel onderwerp en geen enkele organisatie is hetzelfde. MezzaLama gelooft dan ook niet in standaard analyses en rapportages, zeker niet als deze rapportages geschreven worden op het niveau van een globaal advies of de pretentie hebben u de ideale oplossing te presenteren. Dit doet geen recht aan de complexiteit van het ICT-landschap van gemeenten, waarin ieder vraagstuk meerdere mogelijke scenario’s voor oplossingen kent. ›

De Scenario Analyse van MezzaLama geeft u objectief inzicht in de voordelen, de nadelen en de risico’s van de mogelijke scenario’s, en voorziet hiermee in de transparantie en zekerheid die u nodig heeft om de uitvoering van het gekozen scenario aan te sturen.


 

Maar ook: een actieplan

Een tweede onderscheidend kenmerk van de Scenario Analyse is het actieplan dat hiervan integraal onderdeel uitmaakt. Tijdens de Scenario Analyse begeleiden wij u naar de keuze voor het scenario dat het beste past bij uw situatie. ›

In het actieplan worden vervolgens de concrete acties beschreven die uitvoering geven aan het gekozen scenario, inclusief alle beheersingsmaatregelen voor de onderkende risico’s.