Middleware architectuur

Overheidsorganisaties zetten middleware in om efficiënte gegevensuitwisseling tussen applicaties mogelijk te maken en functionaliteit tussen applicaties te delen.

 

Voordelen middleware

In veel situaties is het gebruik van middleware verstandig, in complexe omgevingen – zoals overheidsketens –  meestal zelfs een noodzaak. Door het correct inzetten van middleware hoeft functionaliteit immers maar één keer ontwikkeld en beheerd te worden. Ook gegevens hoeven maar in één bron opgeslagen en onderhouden te worden en dat is een belangrijke voorwaarde in het Stelsel van Basisregistraties. Middleware zorgt er voor dat koppelingen eenvoudig, veilig en toekomstvast worden. Dat is niet alleen kostenbesparend, het voorkomt ook fouten en het maakt uw ICT eenvoudiger, veiliger en flexibeler waardoor u sneller kunt inspelen op veranderingen.

In situaties waarin u frequent en betrouwbaar gegevens uitwisselt, kunnen zogenaamde services ontwikkeld worden die gebruik maken van (delen van) elkaars applicatie. Randvoorwaardelijk is dat er afspraken worden gemaakt over de manier van communiceren. ›

Een goed voorbeeld hiervan is SuwiML die als standaard dient voor alle webservice communicatie binnen de keten van Werk & Inkomen. Een ander voorbeeld is de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA). Deze beschrijft de principes en de benodigde bouwstenen voor samenwerking tussen overheidsorganisaties. Een van deze bouwstenen is Digikoppeling (voorheen de ‘Overheidsservicesbus’) die de gegevensuitwisseling tussen overheidsorganisaties langs elektronische weg faciliteert.


 

Risico’s managen

Maar als u dacht dat het gebruik van middleware alleen maar voordelen met zich meebrengt, dan hebt u het mis. Als bijvoorbeeld de architectuur van services niet klopt en het beheer niet goed is ingericht, dan loopt u het risico op wildgroei aan services en koppelingen. En als services misbruikt worden voor batchverwerking van gegevens, leidt dat tot performanceproblemen voor alle gebruikers. ›

U hebt dus belang bij een overzichtelijk aantal generieke services waar u en anderen gebruik van kunnen maken en waarvan het beheer duidelijk geregeld is. Maar ook bij professionele advisering door een ervaren partij over de juiste inzet van services en performance-optimalisatie.


 

Objectief en deskundig

MezzaLama is u graag van dienst bij het realiseren van voorspelbare oplossingen met beheersbare kosten. Wij overzien de gehele overheidsketen en zijn betrokken op alle niveaus: van gemeenten tot ministeries, van UWV tot KING. Onze kennis zetten wij in om het beste uit middleware te halen, rekening houdend met alle relevante ontwikkelingen in de overheid en risico’s minimaliserend. ›

Bovendien zijn wij niet alleen adviseurs maar bouwen wij ook (mee aan) middleware oplossingen. Wij zijn gespecialiseerd in Oracle Fusion Middleware. Het zwaartepunt van onze kennis en ervaring zit in Oracle Enterprise Service Bus, Oracle BPEL en Oracle Service Bus.