Intergemeentelijke samenwerking

In de laatste tien jaar is het aantal gemeenten met ongeveer honderd afgenomen door een gemeentelijke herindeling. Toch is de druk op herindelen afgenomen. ›

Die heeft plaats gemaakt voor de ambitie om van de lokale overheid het portaal te maken voor burgers en bedrijven van de gehele overheid. Deze verandering vergt zeer veel van gemeenten.


 

Meer doen met minder middelen

‘Den Haag’ verlangt van gemeenten om veranderingen lenig op te vangen en de kwaliteit van de dienstverlening tegelijkertijd sterk te verbeteren. Maar hiervoor is steeds minder geld beschikbaar. Kortom, u moet meer doen met minder middelen. Een oplossing daarvoor is samenwerken.

Er zijn veel ‘organische’ samenwerkingsinitiatieven vanuit gemeenten, die (kunnen) worden ondersteund door landelijke programma’s (met name van VNG en KING). Uitgangspunt van de meeste initiatieven: elke gemeente is in haar beleid uniek maar veel ondersteunende processen zijn dezelfde waardoor grote efficiencyvoordelen te behalen zijn. ›

Samenwerking klinkt eenvoudig; in de praktijk is het complexer dan gedacht. Voorop staat: succes begint bij de menselijke ‘klik’. Maar ook als die goed is, blijkt vaak dat voordelen die bij aanvang helder leken te zijn, gedurende de opzet en uitwerking van de samenwerking minder transparant worden. Bestaande structuren en processen zijn taai, de veranderingsbereidheid is soms laag en veel initiatieven stranden simpelweg doordat technologie en applicaties onvoldoende aansluiten.


 

Complexiteitsreductie en transparantie

MezzaLama helpt gemeenten bij de realisatie van succesvolle samenwerkingen op het gebied van bedrijfsvoering, informatievoorziening en ICT. Wij zetten onze langjarige kennis van en ervaring met de gemeentelijke organisatie, processen, applicaties en systemen in om te komen tot succesvolle harmonisatie, consolidatie en samenwerking. ›

Hierin blijven we pragmatisch. We gaan uit van het behoud van het goede, verminderen van daar uit complexiteit en werken toe naar een transparant harmonisatieproces waarbij we continu de geformuleerde doelstellingen in het vizier houden.


 

Bewezen aanpak

Wij hanteren bij het opzetten en doorontwikkelen van intergemeentelijke samenwerking onze eigen aanpak waarbij wij uiteraard dankbaar gebruik maken van tools, standaard aanpakken en templates die door de VNG en KING ontwikkeld zijn. Onze aanpak realiseert in iedere fase concrete handvatten om de volgende stap te zetten naar verdere samenwerking.

Wij zijn u graag van dienst in onderscheidende fasen van samenwerking met verschillende vormen van dienstverlening:

  • Het uitvoeren van een quick scan impactanalyse.
  • Het uitvoeren van verkenningen (het uitwerken van scenario’s).
  • Het opzetten van business cases (kosten-baten analyses).
  • Het realiseren van blauwdrukken (samenwerkingsvormen en -opties).
  • De realisatie en implementatie.
  • De evaluatie (herijking van budgetten, taken en doelstellingen). ›

In MezzaLama vindt u een partner met veel relevante kennis en ‘vlieguren’. Onze consultants, projectmanagers en architecten zijn en waren actief in het programmamanagement en de -uitvoering van ruim 35 samenwerkingsverbanden bij een kleine 100 gemeenten. Bovendien hebben architecten en consultants van MezzaLama een belangrijke bijdrage geleverd aan het programma ‘Slim Samenwerken’ van de VNG en KING. Dit in combinatie met expertise in gemeentelijke organisaties, informatievoorziening en ICT leidt tot slechts een conclusie: MezzaLama is de expert op intergemeentelijke samenwerking.