E-advies: de transformatie van gemeenten naar een e−overheidsorganisatie

MezzaLama helpt gemeenten om in een steeds complexere omgeving hun e-ambities waar te maken. We doen dat vanuit de meervoudige doelstelling om processen efficiënter te maken, de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren en kosten te reduceren. En door de invoering van de NUP-bouwstenen en van zaakgericht werken, digitalisering, KCC-vorming, deregulering en procesinnovatie met elkaar te verbinden en in samenhang tot resultaten te laten komen.


 

De bedrijfsvoering centraal

Onderscheidend in onze aanpak is dat de bedrijfsvoering leidend is en de ICT ondersteunend. Daarbij richten wij ons op het meetbare effect van projecten en activiteiten op de bedrijfsvoering, dienstverlening en exploitatie van uw gemeente. Het ‘plichtmatig’ afwerken van de invoering van NUP-bouwstenen als doel op zich, zit niet in onze genen. ›

MezzaLama is in deze omgeving op zijn sterkst in rollen als organisatieadviseur, programmamanager of projectleider waarbij het opdrachtgeverschap direct bij de directie van de gemeente belegd is. Als gecertificeerde e-adviseurs werken we zoveel mogelijk in dialoog met de VNG en KING om op die wijze uw doelstellingen maximaal te verbinden met  overkoepelende, landelijke doelen en ondersteuning. Dat is voor u een waarborg:  u loopt niet het risico dat u met uw projecten uit de pas loopt of dat uw gemeente het wiel opnieuw aan het uitvinden is.


 

Business case als start- en vertrekpunt

Ons e-advies start idealiter met het opstellen van de business case. Samen met de directie van de gemeente bepalen wij de maatschappelijke, procesmatige en bedrijfseconomische doelen. Van daaruit prioriteren en organiseren wij de verschillende projecten en activiteiten op basis van het principe dat er voor een logische samenhang en volgorde moet worden gekozen die ook snel de eerste resultaten zichtbaar maken in termen van klanttevredenheid, kostenbesparingen en procesverbetering. Immers: gemeenten, burgers en bedrijven hebben behoefte aan tastbare resultaten die draagvlak creëren onder de noodzakelijke investeringen en veranderingen. ›

Zeker in deze tijden hebt u behoefte aan lagere kosten, meer efficiëntie, snellere doorlooptijden en minder bureaucratie. En de beste garantie op draagvlak zijn burgers en bedrijven die zelf ervaren dat de afhandeling van producten en diensten door uw gemeente aantoonbaar goedkoper en eenvoudiger wordt!

Uiteraard zijn wij bereid om resultaatsverantwoordelijkheid te dragen, daarbij hanteren wij veelal een bonus-malus constructie. Hierbij dient u zich wel te realiseren dat wij alleen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de resultaten van het programma of de projecten daarbinnen, als wij ook daadwerkelijk het management hiervan uitvoeren.


 

Onze e-adviseurs

Vanzelfsprekend hebben onze e-adviseurs diepgaande kennis van en ervaring met alle componenten die nodig zijn om uw e-ambities te realiseren: e-dienstverlening, deregulering, programma- en projectmanagement, KCC-vorming, zaakgericht werken, digitalisering en NUP.

Vanuit een brede kijk op de complete bedrijfsvoering sturen zij daadkrachtig op de in overleg met u gedefinieerde doelen, ook in complexe projecten met meerdere belangen en stakeholders. Veranderingsprocessen worden daadwerkelijk geborgd in uw organisatie zodat u uw e-ambities niet alleen morgen maar ook over langere perioden kunt realiseren.