Wie zijn wij?

MezzaLama werkt mee aan het realiseren van de e-ambities van de Nederlandse overheid met resultaatgerichte dienstverlening door experts met een probleemoplossende attitude die opereren op het snijvlak van bedrijfsvoering, informatievoorziening en ICT.

In onze missie ligt veel besloten. MezzaLama is enige jaren geleden ontstaan uit de wil tot krachtenbundeling van een aantal experts met gemiddeld meer dan 10 jaar ervaring in informatisering van (lokale) overheden en zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s). Wij worden gedreven door de overtuiging dat het anders en beter kan en dat oplossingen voor informatiseringsvraagstukken niet meer geïsoleerd maar juist vanuit strategie, bedrijfsvoering en architectuur en in samenhang met elkaar moeten worden uitgedacht en ingevoerd. Bij MezzaLama gaan kennis van organisatie, processen, architectuur, applicaties en ICT hand in hand waarbij pragmatiek en resultaatgerichtheid leidend zijn in ons handelen. ›

Iedere professional van MezzaLama steunt op de aanvullende expertise van collega’s waardoor u profiteert van de kennis van velen, in plaats van die van een enkel individu. Het (afgesproken) resultaat is bij ons heilig en hoewel de stip op de horizon continu in ons vizier staat, maken wij praktische afwegingen op weg er naar toe. Operationaliseren is onze tweede natuur, theorie staat ten dienste van de praktijk.

Deze aanpak spreekt aan: inmiddels zijn wij voor veel overheden en ZBO’s een betrouwbare partner en baken in een steeds complexer wordende omgeving. Dat zorgt voor een gezonde groei van onze klantengroep en van de groep experts die MezzaLama vormt. Hierdoor bouwen wij op steeds meer plaatsen – op rijks-, regionaal en lokaal niveau – mee aan de uitwerking en realisatie van de e-ambities van onze opdrachtgevers.


 

Oprichters Bart Visser en Ronald Spoor


 

MezzaLama is in 2009 gestart door Bart Visser (directeur, 1962) en Ronald Spoor (operationeel directeur, 1964). Zij werken samen sinds de eerste helft van de jaren negentig. In eerste instantie in de directie van SILVAC, de AS/400-expert die in het begin van deze eeuw transformeerde tot het belangrijkste WebSphere Competence Center in Nederland, met als kernactiviteit de realisatie van e-business-applicaties van banken en verzekeraars. Van 2005 tot 2009 voerden Visser en Spoor de directie over de lokale overheidsactiviteiten van Getronics PinkRoccade in Nederland (Getronics PinkRoccade Local Government). In die laatste periode werden zij gegrepen door de complexe uitdagingen waarvoor de Nederlandse (lokale) overheden en ZBO’s staan. ›

“Het realiseren van betere, goed beveiligde (e-)diensten onder gelijktijdige reductie van de kosten, binnen ingewikkelde ketens die worden ondersteund vanuit een zeer heterogeen applicatielandschap, is geen sinecure”, stelt Bart Visser. “Het vraagt om de verbinding van de kennis van meerdere experts met veel vlieguren in de werkprocessen, applicaties en ICT van Nederlandse overheden”. “Onze kennis en ervaring uit de periodes bij SILVAC en Getronics PinkRoccade Local Government bieden een uitstekende basis om de e-ambities van onze klanten te verwezenlijken”, vult Ronald Spoor aan. “Dat in combinatie met de kracht van het complete MezzaLama-expertteam maakt ons tot een solide teamgenoot voor overheidsorganisaties en ZBO’s”.