Opiniestuk: Kanttekeningen bij het integraal klantbeeld

De verschuiving van taken van het Rijk naar gemeenten betekent dat gemeenten in toenemende mate verantwoordelijk worden voor de dienstverlening aan burgers. In 2015 komt de uitvoering van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen bij gemeenten te liggen. De decentralisatie van deze taken leidt er toe dat gemeenten op grote schaal onderdeel worden van processen waarbij een keten, of netwerk, van organisaties betrokken is bij de afhandeling van de ondersteuning aan de burger. Denk hierbij …

Lees verder →

Opiniestuk: Gegevensgebruik door gemeenten moet transparanter

De laatste jaren is door de opkomst van sociale media zoals Facebook, Instagram en Twitter maar ook door apps op telefoons en tablets de privacy onder druk komen te staan. Gebruikers van sociale media delen, vaak onbewust, grote hoeveelheden persoonlijke gegevens met de overige gebruikers en met de eigenaar van het sociale media platform en kunnen hiermee hun privacy in gevaar brengen. Oorzaak: ondoorzichtige gebruikersovereenkomsten en onverschilligheid en onwetendheid van gebruikers. Dat aan het gebruik van sociale media privacyrisico’s zijn …

Lees verder →

Nieuws: BRPwijzer, dé opvolger van de mGBAgids

Met succes hebben we de mGBAgids ingezet bij de gemeente Huizen om de impact van de migratie naar de BRP gedetailleerd in kaart te brengen; een succesvol traject met waardevolle bijeffecten. Een paar kleine aanpassingen maken het nu nóg makkelijker het product ook ‘op maat’ aan te bieden. Reden om ook de naam aan te passen nu de Wet BRP de Wet GBA heeft vervangen. Download het artikel ‘Huizen heeft de achterkant op orde’ dat verscheen in Burgerzaken & Recht …

Lees verder →

Nieuws: MezzaLama en Impact gaan elkaar versterken

MezzaLama bestaat nu zo’n 30 maanden en in deze periode hebben wij ons ondanks de moeilijke marktomstandigheden zeer goed kunnen ontwikkelen. Met professionele en belangrijke opdrachtgevers als de gemeente Gouda, ICTU, de gemeente Almelo, KING, UWV, de gemeente Amsterdam, Corduroy en vele andere hebben wij intensieve relaties opgebouwd. Bovendien is de kwaliteit van de opdrachten die wij voor onze klanten uitvoeren hoog, en dat is voor een bedrijf met superexperts op het snijvlak van organisatie, informatievoorziening en ICT binnen (lokale) …

Lees verder →