MezzaLama, ’n sterk team

MezzaLama draait op respect voor mensen, of dat nu klanten, medewerkers of partners zijn. Onze cultuur is gebouwd op vier pijlers.

1. Ambitie en motivatie

Wij zijn ambitieus in het realiseren van doelen. Wij werken graag op onbekend terrein, maar wel met het juiste gereedschap en de best mogelijke ondersteuning. Onze ervaring met en kennis van de Nederlandse (lokale) overheid en zelfstandige bestuursorganen als het UWV wordt door weinigen geëvenaard. Wij zijn ook ambitieus in onze persoonlijke ontwikkeling: de ‘education permanente’ is voor ons een leidraad. ›

Onze motivatie is intrinsiek. Uiteraard streven wij naar een gezonde bedrijfseconomische basis en een groeiend bedrijf. Maar wij raken pas echt gemotiveerd door complexe (ICT-)projecten binnen de overheid, door het vinden van wegen op schijnbaar onbegaanbaar terrein en door hoge klanttevredenheid.


 

2. Pragmatiek

Hoezeer wij ook overtuigd zijn van de meerwaarde van (detail)kennis en ervaring, theorie is bij ons een middel en geen doel. Voorop staat de realisatie van concrete, werkende en duurzame oplossingen. ›

Pragmatiek is ook: direct communiceren langs korte lijnen. Iedere individuele professional van MezzaLama heeft directe verantwoordelijkheid in zijn projecten. In de meeste gevallen neemt een van de directieleden van MezzaLama plaats in de stuurgroep zodat u en wij maximaal kunnen sturen op het bereiken van de beoogde doelen.


 

3. Kwaliteit

Voor ons betekent kwaliteit vooral voorspelbaarheid: het vermogen om op het afgesproken tijdstip te leveren conform de vastgelegde afspraken. Maar het betekent ook zodanig leveren dat onze relaties echt vooruit komen. Kwaliteit is geen kwestie van dikke ordners met ondertekende documenten, maar van gerealiseerde doelen en tevreden klanten die langdurig met ons willen samenwerken. ›

In sommige organisaties staat pragmatiek op gespannen voet met kwaliteit. In ons handelen gaat het samen. Balanceren op het raakvlak van deze twee is een ‘kwaliteit’ van de mensen van MezzaLama.


 

4. Verantwoordelijkheid

Het nemen van verantwoordelijkheid is voor ons een vanzelfsprekendheid. Onze doelgerichtheid brengt automatisch met zich mee dat wij ons altijd – ongeacht onze rol in een opdracht of project – aanspreekbaar voelen op het resultaat. Onze rijke ervaring leert ons dat het in situaties waarin het moeilijk wordt, productiever is om gezamenlijk de schouders er onder te zetten en achteraf te analyseren hoe wij gezamenlijk kunnen leren van wat er fout ging, dan ons te verliezen in de schuldvraag. ›

Wij opereren graag op basis van resultaatsverantwoordelijkheid in opdrachten, op voorwaarde dat afspraken helder zijn en wij over het mandaat beschikken om daadwerkelijk te sturen.