MezzaLama Actueel

Nieuws: MezzaLama en Impact gaan elkaar versterken

MezzaLama bestaat nu zo’n 30 maanden en in deze periode hebben wij ons ondanks de moeilijke marktomstandigheden zeer goed kunnen ontwikkelen. Met professionele en belangrijke opdrachtgevers als de gemeente Gouda, ICTU, de gemeente Almelo, KING, UWV, de gemeente Amsterdam, Corduroy en vele andere hebben wij intensieve relaties opgebouwd. Bovendien is de kwaliteit van de opdrachten die wij voor onze klanten uitvoeren hoog, en dat is voor een bedrijf met superexperts op het snijvlak van organisatie, informatievoorziening en ICT binnen (lokale) overheden en ZBO’s belangrijk.

Tijd voor een volgende stap

Omdat wij grote uitdagingen zien in het versterken van de positie van (lokale) overheden en wij reeds lang geloven in het feit dat slechts gestructureerde, betrouwbare en flexibel samen te stellen managementinformatie een degelijk fundament kan leggen onder vernieuwing en verandering, hebben wij besloten om in een samenwerkingsverband met twee investeringsbedrijven Impact Information Management (Impact) over te nemen van de huidige aandeelhouders.

Impact heeft zich in de afgelopen 15 jaar ontwikkeld tot een van marktleiders op het gebied van de realisatie van managementrapportages en managementinformatiesystemen, met name binnen gemeentes.

In de nieuwe situatie zal Impact nadrukkelijk zijn huidige zelfstandige positie behouden, maar uiteraard zullen wij uitgebreid op zoek gaan naar dienstverleningsproducten waarin de kwaliteiten van Impact en MezzaLama elkaar kunnen versterken. Dit tot voordeel van de klant.

De komende tijd zal Bart Visser, directeur van MezzaLama, het management van Impact overnemen van de huidige directie. Hij blijft hiernaast de directie van MezzaLama voeren.

Wij vertrouwen erop dat wij met deze stap een verstandige zet doen die aansluit bij de actuele ontwikkelingen en veranderende behoeften van de Nederlandse overheden. En die uiteraard resulteert in inventieve dienstverlening waar onze klanten van kunnen profiteren.

Hebt u vragen over de inhoud van dit bericht, neem dan contact op met
Bart Visser of Ronald Spoor.